Skip to main content

Kranlager är ett helt automatiserat lagringssystem som är perfekt för lagring av pallar och stora föremål.

Kransystem är utformade för att fungera i mycket smala gångar och på mer än 30 meters höjd, och är en effektiv och optimerad lagringslösning.

Med styrning från styrprogram rör sig kranen längs gångarna i lagret, där den lastar in, placerar och tar ut varor.

För konfigurationer som är flera steg djupa är kransystem utrustade med en shuttle som hämtar pallen och placerar den längst fram för att säkerställa maximal åtkomlighet.

Kranlager är utformade för att erbjuda komplett flexibilitet vad gäller lastkapacitet, systemhöjd, cykeltider och temperaturreglering. Systemet anpassas enkelt utifrån varje lagers behov vilket gör det till ett mycket effektivt lagersystem för ett brett spann av tillämpningar.

  • Helautomatiskt, snabbt och säkert
  • Hög genomströmningshastighet – plocktiderna minskas dramatiskt
  • Maximalt utnyttjande av höjden – säkerställer att allt tillgängligt utrymme är helt optimerat
  • Lagerhanteringssystem styr och uppdaterar varulagret – och säkerställer exakt styrning av varor och eliminerar manuella driftfel
  • Anpassas enkelt arbetsförhållanden – från temperaturer under fryspunkten (-30 °C) till extrem luftfuktighet