Skip to main content

Det är vår skyldighet mot kunder och andra samarbetspartners att upplysa om Arbetsmiljöverket regler gällande säkerhet i lagermiljö för att alla som berörs ska ha en reell möjlighet att vidta de åtgärder som föreskrivs i bestämmelserna.

Arbetsmiljöverket har i författningssamlingen AFS 2006:4 utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ. Detta omfattar nyinstallationer såväl som befintliga installationer.

Kraven är:

  • ”Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats vara beständigt märkt med maxlast per sektion och max last per bärplan.”
  • ”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.”
  • ”Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.”
  • ”Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom ställaget (s.k. genomskjutningsskydd) om det inte är uppenbart onödigt.”


Kontakta oss för att bedöma vad de utökade säkerhetsföreskrifterna innebär för Er.