Skip to main content

Pallet Shuttle

Pallet Shuttle är en halvautomatisk lagringslösning med hög densitet för hantering av pallar i ställagekanaler.
Den kostnadseffektiva och tidsbesparande Pallet Shuttle eliminerar behovet för trucktrafik i ställaget, vilket gör det till ett mycket bra alternativ till pallsystem som Djupstapling och Rullfack.

First-In-First-Out eller Last-In-First-Out? I vilket fall som helst är Pallet Shuttle ett snabbt system.

Med hastigheten 35 meter per minut är Pallet Shuttle en av de effektivaste bulklagringslösningarna på marknaden.

Dess förmåga att kombinera olika palltyper på varierande avstånd i långa ställagekanaler, och med det extra tillvalet att fungera antingen med First-In, First-Out (FIFO) eller Last-In, First-Out (LIFO) gör Pallet Shuttle till ett utmärkt alternativ till konventionella pallställ.

Denna lösning kan avsevärt minska den lageryta som krävs och slutligen ge sänkta driftskostnader. Perfekt för dem som behöver bulklagring med ett begränsat antal produkter


Högre lagringskapacitet än traditionella pallställ

Hanterar tungt lastade pallar
utan problem

Klarar varierande driftstemperaturer

*Procentangivelsen är baserad på ett lager med en storlek på 100 m × 100 m × 9 m med 1,1 m höga Europapallar

Därför är Pallet Shuttle så bra

Detta system eliminerar behovet av truckgångar, vilket minskar den totala golvytan som behövs i ett lager

När det väl är installerat kan systemet användas för både blandad lagring och bulklagring. Lämpar sig för både LIFO- och FIFO-lagring

Med Pallet Shuttle kan ni förbättra effektiviteten i lagerverksamheten och investeringen återbetalar sig (RoI) normalt inom två år, till skillnad från fyra till fem år för alternativa lösningar

Pallställ *Lager 100 m × 100 m × 9 m med 1,1 m höga Euro-pallar
Pallställ i standardutförande 20 000 pallar
Rullfack 36 000 pallar
Pallet Shuttle 46 000 pallar

*Exempel på antalet lastpallar som kan lagras med olika pallsystem i ett lager av fast storlek.

Snabbt, effektivt och flexibelt

Pallet Shuttle ökar lagrets genomströmningshastighet, med möjlighet att lägga till fler skyttlar i verksamheten vid toppar eller vid fortsatt tillväxt. Denna flexibilitet möjliggör bättre operativ planering och smidigare hantering av arbetstoppar – utan att några ytterligare resurser behövs.

Eftersom skyttlarna drivs med ett inbyggt litiumbatteri ökar deras räckvidd samtidigt som laddningstiderna minskas – vilket resulterar i låga energikostnader och avsevärt bättre transport av lastpallarna.

Tack vare att Pallet Shuttle ger mätbara säkerhetsfördelar på arbetsplatsen gör systemet det möjligt att bli bättre eftersom riskerna för påkörning på inventarier och framför allt personskador minimeras.

Behöver du fler argument?
Här är några fördelar med Pallet Shuttle:

Kostnadseffektivt
 • Optimerad och effektiv användning av utrymmet
 • Minskade driftskostnader
 • Höga hanteringshastigheter (t.ex. 30 pallar per timme per skyttel, jämfört med 15 per timme för Djupstaplingsställage
 • Färre operatörer och gaffeltruckar behövs
 • Eliminerar behovet av special truckar
Lägre risker
 • Lätt att använda
 • Inga skador på varorna
 • Eliminerar risken för skador på ställagens inkörsbanor
 • Låg risk för den operativa personalen
Hållbart
 • Väl utvecklat och tillförlitligt system
 • Kan i ett senare skede automatiseras fullt ut
 • Drivs av uppladdningsbart litiumbatteri med lång livslängd
 • Litiumbatterier ger upp till 12 timmars drift per laddning
 • Driftstemperatur ST: 0 °C till +45 °C / BZ: -1 °C to -30 °C / Hybridmodellen kan användas i båda temperaturområdena

Funktioner för handenheten

Pallet Shuttle styrs av operatören via en handhållen fjärrkontroll. Den lättanvända kontrollen innehåller funktioner som:

 • Automatisk eller manuell styrfunktion
 • Information skickas från skytteln och visas på handenhetens display
 • Uppladdningsbar handenhet för fjärrstyrning
 • Enkel hantering för operatören, skytteln kan enkelt styras inifrån trucken
 • En handenhet kan styra upp till 8 skyttlar
 • Skyddad mot vatten och damm enligt standarden IP65

Referensanläggningar

Varje år hjälper vi en lång rad företag att bli effektivare och mer produktiva. Vi erbjuder lagerlösningar som innebär långsiktiga
lösningar till kunder i alla branscher.

GC Rieber Salt, Norge

GC Rieber salt hade ett mycket specifikt behov: ett säkert, kompakt höghastighetssystem i ett ouppvärmt lager mycket nära havet. Saltprodukterna måste förvaras under perfekta förhållanden.

Läs mer…
Arc E-commerce, Sverige

Utmaningarna som Constructor behövde ta hänsyn till var lagrets dimensioner och dessutom lagret blandade varianter av artiklar, olika pallstorlekar samt varierade behov och krav på bulklagring.

Läs mer…
Santa Maria, Sverige

I råvarulagret installerades det ett Shuttle system med 2 satellitvagnar för, lagersystem har en lagringskapacitet på 1008–1386 pallplatser, beroende på pallstorlek och fungerar enligt LIFO principen.

Läs mer…

Så här säger våra kunder

Vår partnerstrategi bygger på ömsesidig tillit och förtroende. De högkvalitativa lösningar vi utvecklar i samråd med våra kunder bidrar till att förbättra deras verksamhet genom att skapa en förstklassig arbetsmiljö.

“Den största fördelen med Shuttle systemet är utrymmesoptimeringen. En annan fördel är att vi endast behöver en truck för hanteringen. Shutteln hämtar och transporterar pallarna till och från plockningsöppningen.” -
Joacim Boivie, Arc E-Commerce.
“Vi har använt Shuttle i mer än 20 år och det är mycket lämpligt system för vår hanteringsmetod. Vi kan till exempel. ta emot 2 container med svart peppar som vi lagrar i systemet tills de ska användas. Ingen plockning under tiden, och då är ett Shuttle system perfekt. Vi sparar dessutom utrymme med en Shuttle jämfört med vanliga ställage.” -
Säger Björn Zelander på Santa Maria.
“Vi är väldig nöjda med lösningen. Tack vare Constructor har vi optimerat antal pallplatser i ett säkert och effektivt lagersystem och övervunnit flera logistiska utmaningar på innovativa och insiktsfulla sätt. Installationen blev ordnat på ett bra sätt och problemen som uppstod löstes på vägen” -
Ellen Rognerud, Warehouse Manager, Telway.

Utforska våra semiautomatiserade lösningar!

Mobila pallställ (MOVO)

Spara upp till 50 % jämfört med utrymmet som krävs med konventionella pallställ och öka lagringskapaciteten med upp till 80 %.

Visa mer av MOVO

Pallet Shuttle

Ett mycket effektivt alternativ till vanliga pallställ eller Djupstapling. Kostnadseffektiv och tidsbesparande.

Lagerautomater

Spara upp till 75 % av golvytan, minska plockfelen med upp till 70 % och minska plocktiden med mer än 60 %.