Skip to main content
14070
Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten från vår koncern är en återspegling av vårt engagemang för transparens och långsiktigt värdeskapande inom ramen för miljö, det sociala och bolagsstyrning. Rapporten belyser betydande framsteg inom nyckelområden i vår plan: diversifiering, värdeskapande, digitalisering och hållbarhet.