Skip to main content

"One Team" ökar försäljningen för Constructor Group

Starkt ledarskap, optimering av produktion, internationell expansion och förnyad fokusering på kundservice har inneburit exceptionella resultat för förvaringsspecialisten Constructor Group.

frank pohlFörsäljningen för lager- och industridivisionen, som finns representerad i hela Europa genom varumärkena Constructor, Kasten, Dexion och PSS, ökade mer än 11 % under 2016.  

Detta går emot senare års marknadstrender som i regel inneburit låga tillväxtnivåer, och förstärker den nya strategin som introducerades av Frank Pohl, verkställande direktör i Constructor Group sedan 2 år.

Företagets försäljningstillväxt har sedan dess ökat med 20 % i Norge, Finland och Nederländerna samt på de tyska och brittiska marknaderna. Man har även ökat lönsamheten genom omstruktureringar samt utforskning av nya marknader.

Ett exempel är optimeringen av tillverknings- och distributionskedjans organisation inom koncernen.  Detta innefattar utvecklingen av en produktions- och logistikbas i Ryssland med framtida expansion i åtanke, där Constructor är den enda västeuropeiska förvaringstillverkaren med lokal produktionskapacitet.

"One Team": Helhjärtat engagemang

En nyckelfaktor i framgången är den förnyade tonvikten på kollektivt ansvar för alla anställda och entreprenörer genom One Team-initiativet.  One Team handlar om en verksamhet i harmoni, oavsett funktion eller plats, för att tillhandahålla förstklassig kundservice.

Med stark orderingång är Frank säker på att företaget är i en bra position att ta sig an framtida utmaningar.  

”Under det senaste året har vårt samarbete med toppkunder utökats, och vi ser fram mot ännu ett år av tillväxt och utdelning för alla våra intressenter - kunder, aktieägare och anställda.

Med sannolikheten för ytterligare politiska omvälvningar i Europa kommer framtiden att innebära utmaningar. Vår erfarenhet innebär att vi har vad som krävs för att fortsätta tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster.”

Senaste nytt