Skip to main content

Att konkurrera i en föränderlig värld av logistik

Köpbeteendet har förändrats de senaste decennierna i och med att allt fler handlar online, och detta är en förändring som kommer att tillta.

Logistics StorageDär detaljhandeln online tidigare var begränsad till en handfull produkter kan vi nu till och med köpa vår nästa bil på internet, beställa modell och välja de funktioner vi önskar.  Det är inte längre nödvändigt att besöka ett showroom.

E-handeln har också förändrat konsumenternas förväntningar. Med möjligheten att få leveranser inom några dagar efter beställning – ofta inom 24 timmar och ibland till och med samma dag – förändras också förväntningarna. Omedelbarhet och snabb respons är avgörande faktorer för att lyckas.

Kostnad är också en faktor, eftersom konsumenter enkelt kan jämföra produkter och priser och dra nytta av de bästa erbjudandena direkt från sin mobil eller surfplatta.

Samtidigt kräver konsumenterna fortfarande kvalitet, bekvämlighet och hög kundservice. De förväntar sig också ett enkelt retursystem.  Enligt statistiken returneras cirka 3,5 miljarder artiklar varje år i USA - och endast 20 procent av dem är defekta. Europa ligger inte långt efter. Antalet beställningar online har ökat de senaste åren, och antalet returer har också ökat.

Logistics StorageDärför är det nästan lika viktigt att se till att varorna returneras till lagret snabbt och effektivt och att beloppet återbetalas, som att skicka varorna snabbt.

Coronapandemin har skyndat på övergången till e-handel, då nedstängning av samhället lett till att vissa fysiska butiker tvingats stänga. Även konsumenter som kanske föredrar att ”gå ut” för att handla, måste nu handla på nätet.

Denna förändring i konsumenternas beteende och förväntningar påverkar i sin tur logistiken och leveranskedjan. Mer än någonsin är snabbhet och kvalitet avgörande för en framgångsrik kommersiell organisation, och mindre aktörer måste förnya sig för att kunna konkurrera med de stora aktörerna på marknaden.

Leveranskedjorna måste även hantera den ökande mängden varor. Därför ökar användningen av tredjepartsleverantörer (3PL) och fjärdepartsleverantörer (4PL) för att säkerställa konkurrenskraftighet, samtidigt som fokus ligger på effektivitet, kostnader och spårbarhet.

Tekniken går också framåt för att hjälpa logistik- och leveranskedjeprocessen, till exempel med experimentell användning av drönare för leverans samt lösningar baserade på artificiell intelligens.

Lagerlösningar: innovationer för konkurrenskraftig logistik

Mot bakgrund av detta är det tydligt att de större aktörerna sätter tempot, och för att förbli konkurrenskraftiga måste mindre aktörer anpassa sig. Men hur?

Logistics Storage

Svaret är investeringar. Genom att investera i ny, mer effektiv och kanske automatiserad lager- och distributionsutrustning kan man förbättra noggrannheten och effektiviteten hos förvaringslösningen. Mer modern teknik gör den snabbare och effektivare.

Ta automatiserad lagerhållning som exempel. Oavsett verksamhetens storlek kan effektiviteten ökas genom automatisering, vilket säkerställer bästa möjliga användning av golvytan, vilket maximerar lagringsvolymen. Automatisering har även följande fördelar:

  • Ökar tillgängligheten för varor
  • Håller antalet plockfel på ett minimum
  • Minimerar hanteringstiderna

Genom att skräddarsy pallsystem förbättras också effektiviteten. Det finns ett antal automatiserade eller halvautomatiserade alternativ, till exempel drive-in ställage, mobila pallställ, eller FIFO-system (först in, först ut) för pallgods.

Att investera i pallsystem som uppfyller behoven hos de varor som ska lagras bidrar också till effektivitetsvinster. Mobila pallställ kommer till exempel att maximera användningen av golvytan, medan flernivåsystem med entresolplan utnyttjar byggnadens hela takhöjd.

Automation, ställage och hyllsystem: När du investerar i dessa tre områden, där det finns innovativa lösningar, kommer du garanterat att öka lagrets kapacitet och effektivitet, samtidigt som kostnaderna minskar.

I takt med att konsumenterna kräver mer och förväntningarna höjs, måste leveranskedjan och logistikindustrin svara och förbli konkurrenskraftiga. För mindre aktörer spelar investeringar i lagerlösningar en viktig roll, inte bara idag utan även i framtiden.

Om du har en roll inom logistik eller försörjningskedja och kanske har ett 3PL- eller 4PL-företag, kan du kontakta oss för att ta reda på hur innovationer för lagret kan bidra till att ditt företag förblir konkurrenskraftigt.

Senaste nytt