Skip to main content

Helhetslösning i en föränderlig värld av logistik

Digitaliseringen och pandemin har lett till förändrade köpvanor och därmed nya och högre krav från konsumenter. För att möta de här kraven och stå sig i en ökad konkurrens måste företag ha en väl fungerade logistiklösning. Här kan Constructor, som en ledande leverantör av förvarings- och lagringslösningar, hjälpa till.

logistikI dag ska varor vara lättillgängliga, prisvärda och levereras snabbt, krav som realiserats i och med den ökade e-handeln. Oavsett om man har en stor eller liten e-handel, eller en fysisk butik med ett närliggande mindre lager erbjuder vi på Constructor logistiklösningar som optimeras efter respektive verksamhet.

Vi levererar efter noggrann behovsanalys, där varuflöde, flexibilitet, lokalresurser, med mera väges in för att erbjuda den bästa lösningen till varje enskild kund, oavsett bransch eller storlek.

Effektivisera verksamheten och spara pengar

logistikGenom att investera i rätt logistiklösning kan företag öka sin tillgänglighet. Minska risken för plockfel, minimera sina hanteringstider samtidigt som man maximerar kapaciteten av nuvarande lagerutrymme.

Med rätt lösningar inom lagerhållning och distribution kan man förbättra sin noggrannhet och göra stora tidsbesparingar, men även skapa en säker och ergonomisk lagermiljö med färre tunga lyft och mindre risk för skador och olyckor.

Beroende på företagets investeringsmöjligheter implementeras de lämpligaste lösningarna för aktuellt läge. Långsiktigt kommer du att spara pengar på investeringen och kan växa vidare i logistiklösningen tillsammans med oss.

Satsar på automatisering och hållbarhet

Constructor tillsammans med övriga bolag i koncernen Gonvarri Material Handling satsar nu ytterligare på automationslösningar.

logistikEn automatisering av hela eller delar av en internlogistik innebär ofta en större initial investering. Dock ser man att återbetalning kommer direkt i form av minskat resursbehov, bättre ergonomi, minskat ytbehov samt lägre antal fel och reklamationer.

Automationslösningarna kan användas både fristående och som integrerade lösningar i befintliga lagersystem för att skapa en problemfri process. Lösningarna är flexibla och skulle det ske en stor ökad efterfrågan kommer man kunna möta behoven. Med Constructors semiautomatiserade lösningar och flexibla hissautomater kan kunder växa ett automationssteg i taget.

Utöver automatisering satsar vi även på att komma in i nya branscher som jobbar med hållbara och klimatsmarta lösningar.

Vi har bland annat levererat förvaringslösningar till verksamheter som bedriver vertikal odling och vi vill gärna fortsätta supportera innovativa företag inom den här sektorn att utvecklas och växa, eftersom vi vill bidra till att minska utsläppen genom klimatsmarta lösningar.

Senaste nytt