Skip to main content

Lagersäkerhet - alltid lika aktuellt

När Constructor pratar om lagersäkerhet är det alltid personsäkerhet som är den viktigaste faktorn - plockeffektivitet och att gods hanteras korrekt är av underordnad betydelse.

Ställagebesiktning - Constructor Sverige AB
Påkörning och olyckor sker dagligen

I lagermiljön ska människor, gods och fordon enas med kraven på hög effektivitet och sanningen är tyvärr att det är få lager som klarat sig helt undan tillbud. Det är ofta trångt om utrymmet och inte helt ovanligt att stolpar, balkar och stag får sig en touch av trucken.

Den allra vanligaste skadan är påkörda bärbalkar och knäckta tvärstag. Överlastade bärplan och brist på rasskydd är också vanligt, men det är bärbalkar och tvärstag på den nedre delen av pallsystemet som får mest stryk. Detta beror nog till stor del på att i-/urlastningen av pallarna sker snabbare längre ner i pallsystemet, där man har bra visuell sikt. Högre upp har man sämre sikt, och i-/urlastningen går därför långsammare.

Ställagebesiktning - Constructor Sverige ABVi hittar nästan alltid ställage som har allvarliga eller mindre skador vid en besiktning. Jätteras, där en hel installation rasar, sker som tur är inte så ofta. Men mindre pallras förekommer dagligen, ofta beror det på att man inte har säkerhetsinlägg eller genomskjutningsskydd monterat.

En annan vanlig fara är att det saknas uppgifter om hur mycket man får belasta bärplan och sektioner. Man är ofta omedveten om att en förändring i en ursprunglig ställagekonfiguration påverkar sektionens maxbelastning. Om man till exempel flyttar upp en lågt placerad bärbalk en halvmeter kan pallsektionens maxbelastning sänkas rejält”. Säger Stefan Aronsson, Besiktningsman på Constructor.

Expertbesiktning ger dig koll på ställagets allmänna kondition

Alla företag är enligt lagen skyldiga att se till att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö. Regelbundna kontroller och årliga Ställagebesiktningar är en branschstandard som rekommenderas för både nyinstallationer såväl som befintliga lager. När vi pratar om besiktning är det följande tre besiktningstyper som är aktuella för ställage i lagermiljön;

 • Montagebesiktning – utförs efter en leveransöverlämning, men både nyinstallerade och ombyggda ställage kräver efterkontroll.
 • Okulärbesiktning – en enklare kontroll som genomförs regelbundet av egen personal, vid skyddsronder på lagret.
 • Expertbesiktning - en djupgående kontroll som utförs en gång per år. Expertbesiktning utförs av erfarna besiktningsmän, där både ställagets och kringsutrustningens allmänna kondition bedöms

Constructors Expertbesiktning utgår från kraven i Europastandarden och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommenderas att utföras på alla typer av pallsystem och fabrikat. Med ett besiktningsavtal från Constructor får du automtiskt en årlig Expertbesiktning utförd av branscherfarna besiktningsmän. Under själva besiktningen går man grundligt igenom ställagets kondition och synar helheten, komponenter och kringutrustning.

Det man får vid en Expertbesiktning är en granskning och bedömning av extern part på pallsystems allmänna kondition. Men en Expertbesiktning innebär inte att man slipper undan att utföra regelbundna skyddsronder och montagebesiktning. 

Ställagebesiktning - Constructor Sverige AB

”Stolp- och gavelskydd ska fungera som offerskydd och ser jag ett påkört skydd rekommenderar jag alltid att det ska bytas och ser jag en genomrostig sprinkler i ställaget, så noterar jag givetvis även detta i protokollet, trots att sprinklern i sig inte ingår i själva ställaget.” 
Tillägger Stefan Aronsson, Besiktningsman på Constructor.

Efter utförd Expertbesiktning upprättas ett detaljerat protokoll som visar vilka områden som måste åtgärdas omgående eller hållas under uppsikt - det är alltså inte bara ställaget som inkluderas i en Expertbesiktning, utan även skydd och detaljer som finns runt ställaget. Allvarlighetsgraden på upptäckta skador graderas med färgkodning;

GRÖN - kräver endast övervakning. Markerar en nivå som inte reducerar ställagets bärförmåga
GUL - markerar en nivå där skadan är tillräckligt allvarlig för att berättiga åtgärdsarbeten men inte så allvarlig att den kräver omedelbar urlastning av ställaget. GUL markering skall märkas om med RÖD om inte skada reparerats inom 4 veckor.
RÖD - markerar en situation där en kritisk skadenivå identifierats, vilken berättigar att ett ställageområde omgående lastas ur och avskiljs från vidare användning tills dess att skadan åtgärdats.
BLÅ - är Constructors egna rekommendation för att följa Arbetsmiljöverkets regler i AFS 2006:4 och AFS 2020:1

Många av de situationer och faktorer som kan orsaka olyckor i ett lager är långt ifrån uppenbara. Riskerna kan vara dolda och kan, om inte åtgärder vidtas, resultera i personskador. Constructors besiktningsmän har lång branscherfarenhet och förutom att ge er ett kvitto på att ni gjort det ni behöver för att uppfylla de juridiska kraven, hjälper dom till med tips och rekommendationer för att er lagermiljö ska vara en säker arbetsplats.

Behöver du mer information om hur du säkrar din lagermiljö eller boka en Ställagebesiktning online, är du välkommen att kontakta oss.

Tele: 031-771 96 00 | www.constructor.se/besiktning

 • 13220
  2023-04-20

  LogiMAT 2023

  Kom och se våra automatiserade lagringssystem i aktion den 25-27 april i Stuttgart. Upptäck fördelarna med effektiv lagring, exakta lagernivåer, felfri och snabb plockning. Oavsett om du är intresserad av våra lagermaskiner eller vill veta mer om våra andra lagersystem. Vi kommer att vara på plats för att berätta mer. Våra lösningar utvecklas efter dina individuella behov, så kom och träffa oss.
 • 13208
  2023-03-21

  5 fördelar med entresoler

  En utmärkt lösning för att maximera volymen på ert lager är entresoler, ett kostnadseffektivt sätt som utnyttjar höjden i er anläggning och skapar mer tillgänglig golvyta.
 • 13105
  2023-02-13

  Lager för brandfarligt material

  Stolt leverantör av lagerinredningen till lager för brandfarligt material i Falkenberg.
Senaste nytt
 • 13736
  2023-09-21 00:00:00

  Logistik & Transport 2023

  Välkommen till vår monter E03:20 där du kommer att kunna möta representanter och diskutera behov och krav med kunnig personal och uppdatera dig på det senaste inom logistik, förvaring och lagersäkerhet.
 • 13712
  2023-09-06 00:00:00

  Logistics & Automation 2023

  Välkommen till vår monter K:19 där du kommer att kunna möta representanter och diskutera behov och krav med kunnig personal och uppdatera dig på det senaste inom logistik, förvaring och lagersäkerhet.
 • 13220
  2023-04-20 00:00:00

  LogiMAT 2023

  Kom och se våra automatiserade lagringssystem i aktion den 25-27 april i Stuttgart. Upptäck fördelarna med effektiv lagring, exakta lagernivåer, felfri och snabb plockning. Oavsett om du är intresserad av våra lagermaskiner eller vill veta mer om våra andra lagersystem. Vi kommer att vara på plats för att berätta mer. Våra lösningar utvecklas efter dina individuella behov, så kom och träffa oss.