Skip to main content

Uppdaterade lagkrav för lagermiljön

  
Känner du till att Arbetsmiljöverket uppdaterar kraven på lagermiljön?

Den 1 januari 2021 börjar den uppdaterade föreskriften för Arbetsplatsens utformning att gälla. Föreskriften innehåller bland annat krav på ställage, fritt arbetsutrymme och skydd mot ras.

Tidigare har Arbetsmiljöverkets regler för ställage inkluderats i Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Vid årsskiftet 2020/2021 utökas och flyttas dessa regler till Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Constructors avdelning för lagersäkerhet har under hösten granskat de nya kraven i AFS 2020:1 och funnit flertal paragrafer som behöver uppfyllas för att efterleva kraven på en säker lagermiljö. Nedan följer utdrag från föreskriften för dessa krav.

Lokalutformning

25 § Arbetsplatser ska vara utformade för att medge tillräcklig rörelsefrihet för arbetet. Om detta inte är möjligt, på grund av särskilda förhållanden på arbetsplatsen, ska arbetstagarna ha tillräcklig rörelsefrihet nära den plats där arbetet utförs. Vid arbete där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraftutövning eller arbete där arbetstagare behöver vrida, huka eller böja sig ned, ska det normalt finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter. Då hjälpmedel och arbetsutrustning, eller annan teknisk utrustning, används behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och manövrera dessa.

Inredning och utrustning

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finnsrisk för instabilitet. Där det finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

50 § Passage för gående och trucktrafikunder ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Skydd mot ras

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.

  
Synonymt med ställage är alla typer av pall- och hyllsystem som kan förekomma i en lagermiljö som till exempel; pallställ, hyllställ, grenställ, universalställ.

Du kan även hitta mer information här på hemsidan om rekommenderade säkerhetstillbehör, undersöka vårt utbud av ergonomiska produkter som utdragsenheter och hjullistsystem och ta del av våra tjänster inom lagersäkerhet som ställageutbildning och ställagebesiktning.

Ta kontantakt med oss om du vill ha information om vilka lösningar, produkter och lagersäkerhetstjänster vi kan erbjuda för att hjälpa er att upprätthålla en säker och ergonomisk lagermiljö.

Mer information • 14139
  2024-05-06

  Hållbarhetsrapport 2023

  Vi är glada att presentera vår årliga hållbarhetsrapport 2023, som dokumenterar koncernens omfattande framsteg och prestationer inom området hållbar utveckling. Rapporten understryker vårt pågående engagemang för miljöskydd, sociala ansvar och framgångsrika företagsstyrning.
 • 11524
  2024-04-15

  Begagnad hissautomat säljes

  Miljösmarta företag ser fördelarna med att köpa begagnade lagerautomater för att utöka lagringsutrymmet i befintliga lokaler.
 • 13220
  2023-04-20

  LogiMAT 2023

  Kom och se våra automatiserade lagringssystem i aktion den 25-27 april i Stuttgart. Upptäck fördelarna med effektiv lagring, exakta lagernivåer, felfri och snabb plockning. Oavsett om du är intresserad av våra lagermaskiner eller vill veta mer om våra andra lagersystem. Vi kommer att vara på plats för att berätta mer. Våra lösningar utvecklas efter dina individuella behov, så kom och träffa oss.
Senaste nytt