Skip to main content

Nätväggar - skyddszoner, rasskydd

Nätväggar ger skydd mot en mängd olika situationer som kan uppstå i ett lager eller användas i utrymmen där luften måste kunna flöda fritt och obehindrat, t.ex. i kyl- och frysrum.

Nätväggarna kan fås med olika maskvidder enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter och är ett viktigt säkerhetstillbehör för att förhindra gods att ramla ut från ställage.

De lämpar sig också bra för att skapa skyddszoner runt maskiner, automatisk plockning eller för att skydda mot trucktrafik. Nätväggar kan också användas som avdelande väggar där det inte föreligger behov av täta väggar. Mångsidigheten är stor och nätväggar kan alltid anpassas efter skilda mått och krav.

Fasta nät:

  • Består av standardpaneler i varierande bredd och höjd som monteras i murverksmönster.
  • Finns i lackat eller galvaniserat utförande i ett antal olika maskvidder, inklusive 25 × 25 mm som lämpar sig för aerosol-förvaring.
  • Möjlighet att fås med utskärningar så att gaffeltruckar kan passera.
  • Man kan montera olika typer av dörrar och lås i de fall man använder fasta nät för säker förvaring.

 

Nätväggar:

  • Består av standardpaneler i varierande bredd och höjd som hålls uppe av olika stolpar, beroende på kundens höjdkrav.
  • Finns i lackat eller galvaniserat utförande.
  • Kan monteras med olika typer av dörrar och lås beroende på kundkrav, exempelvis skjutdörrar, vanliga dörrar eller dörrar som stängs automatiskt i händelse av brand.