Skip to main content

Rollrack - insticksställage

För vissa typer av långgods är insticksförvaring den enda fungerande lösningen. Rollrack är uppbyggt av ställage och ett antal mellanliggande balkar som skapar fackindelningen.

Rollrack är ett alternativ till traditionella grenställ. Systemet är ett otroligt smart eftersom godset skjuts in och ut från kortsidan (framifrån).

Ställaget är ”öppet” i fronten, där godset förs in med hjälp av en takgående skena med kullagrade hjul och en speciell bygelvagn där godset placeras och sedan förs in i avsett fack. Inmatningen av gods i facket underlättas av bygeln som gör det lätta att skjuta in långa föremål, t.ex. profiler, rör och listverk.

Systemet finns i fyra olika modulstorlekar för olika typer av gods

Sektionsdjup: 2 350 mm/3 500 mm/4 650 mm

Höjd: 2 200 mm

Lastkapacitet: Upp till 1 500 kg/fack, upp till 9 000 kg/sektion

Fackens mått: 200 x 180 mm, 300 x 280 mm, 400 x 380 mm och 500 x 480 mm