Skip to main content

GMH Tower är utformade för förvaring av olika typer av tungt och långt gods, speciellt för metallmaterial.

GMH Tower används ofta i produktionen för mellanlagring, nära skär- eller bockningsmaskiner, eller som ett lager. Materialet som lagras i maskinen är vanligtvis plåt, profilstavar och -rör.

Tower erbjuder fördelar som:

  • ”Gods till operatören”-principen
  • Snabb och full tillgång till lagrat gods
  • Effektivt utrymmesutnyttjande
  • Hög kapacitet på liten yta
  • Säker arbetsmiljö och användarvänligt styrsystem
  • Kan förses med flera operatörsområden, framför, bakom eller på sidan av maskinen.

Designen på maskinen låter dig ladda och lossa hela godspaket med gaffeltruck, kran eller med inmatningsmatare. GMH Tower kan utrustas med våg för att registrera vikten på godset som laddas eller lossas.

En pekskärm på kontrollpanelen möjliggör manuellt eller automatiskt lagringsläge. Styrsystemet är förberett för extern kommunikation och kan integration med befintligt WMS.

Det är möjligt att kombinera individuellt arbetande Tower maskiner för att skapa ett sammangängade förvaringssystem; 

  • Mono Tower, ett maskintorn, hiss och fast operatörsbord. 
  • Double Tower, två maskintorn, med hiss och horisontell vagn som flyttar lastenheten från/till operatörsområdet. 
  • Multi Tower, en kombination av Dubbel Tower i flera steg.


Tower modell väljs efter godstyp:

Tower MS - är designat för lagring av plant skivmaterial, används oftast för förvaring av metallplåtar. Tower MS kan utformas som ett Mono-, Double- eller Multi Tower.

Tower LS - är utformad för lagring av långgods som stänger, stavar och profiler. Tower LS kan utformas som ett Double- eller Multi Tower.

Tower S - är utformad för förvaring av tungt och överdimensionerat material, som pressformar eller gods på specialpallar. Tower S kan ha ett eller flera operatörsområden, framför, bakom eller på sidan av maskinen.