Skip to main content
Säkerhetsinlägg balknivå

Säkerhetsinlägg balknivå

Säkerhetsinlägg för hel balknivå. Inlägget placeras mellan ställagets bärbalkar för att förhindra ras och ge skydd för skadade pallar och andra pallstorlekar.

  • Föreskrivet skydd enligt Arbetsmiljöverket bestämmelser
  • Monteras mellan bärbalkarna
  • Säkerhetsinlägget levereras målad RAL 9002 som standard
  • Bör alltid monteras vid närhet av persontrafik där risk för nedfallande gods kan vara en fara

Artikelnummer Beskrivning [mm]
170200006 Säkerhetsinlägg balknivå 3 pallar
(kortsideshantering)
l=2750
170200016 Säkerhetsinlägg balknivå 2 pallar
(kortsideshantering)
l=1850