Skip to main content

Skylt- och märksystem - komplett sortiment av etiketter och skyltar

Skyltar ska vara enkla, tydliga och lätta att se. Detsamma gäller märkningar. Våra skylt- och märksystem är utformade så att alla kan förstår budskapet.

Ett tydligt skylt- och märksystem utgör grunden i en effektiv lagerhantering.  Felplock orsakas oftast av dålig uppmärkning och kan enkelt undvikas genom rationell och tydlig skylt- och märkning av lagrets förvarningssystem vare sig det gäller hyllställ, pallställ eller lagerautomater.

Lagrets uppmärkningssystem är avgörande för verksamhetens effektivitet. Varje lagerplats måste förses med en adress, som på ett tydligt sätt identifierar lagerplatsen.

Constructors skylt- och märksystem består av följande:

  • Etikettlister, självhäftande eller magnetförsedda för olika typer av hyllplan och ställage balkar
  • Gångskyltar, plana eller vinklade
  • Korthållare
  • Etiketthållare för pallkragar
  • Tecken: A-Ö, Siffror 0-9
  • Självhäftande etiketter i olika varianter
     

Ta kontakt med oss för mer information om våra skylt- och märksystem.