Skip to main content
TCPlus / WMS

TCPlus / WMS

TCPlus är ett Windowsbaserat komplett WMS-system som har tagits fram för att användas tillsammans med lagerautomater, men kan även användas som fristående system eller anslutas till befintligt ERP-system. TCPlus lagerstyrningsprogram är ett flexibelt program som hanterar artiklarnas lagerdata, (lagerplats, saldo, benämning, vikt mm). Programmet är moduluppbyggt och kan anpassas från ett enklare behov till komplex batchplockning.

Egenskaper:

 • Tydlig grafik som visar samtliga aktiviteter
 • Artikelrapportering
 • Repetitionsdiagram för olika områden i lagret
 • Transaktionshistorik (vem, vad, när)
 • Uppföljning av olika typer av förvaringsplatser och lagrade artiklar
 • Funktion för att skriva ut olika etiketter vid plockning
 • FIFO, flytande lagringsplatser, fasta lagringsplatser med eller utan kvantitetshantering
 • Kontrollera data för ett lagerställe direkt från värdsystemet
 • Stödjer kontroll av separata produktionsbatcher av
  samma artikel på olika lagringsplatser
 • Flerspråksstöd
 • Hantering av användarkonton och användarrättigheter
 • Kontrollerar artiklars vikt