Skip to main content
Automatisk Lucköppning

Automatisk Lucköppning

Med automatisk lucköppning kan du enkelt stänga maskinen och förhindra obehörig användning. 
K
an integrerades med brandsläckningssystem.