Skip to main content
Positionslist

Positionslist

Positionslist i fram, visar i vilken riktning var nästa plock på palletten kommer att ske. 
M
inskar plockfel och ökar plockfrekvensen.