Skip to main content
Näthyllplan

Näthyllplan

Näthyllplan, även kallad trådhyllplan, monteras på ställagets balkar och fungerar som hyllor och är ett alternativ till täta iläggshyllplan.

Näthyllplan lämpar sig för förvaring av mindre kartonger på plocknivå, lagring av pallar av icke-standardstorlek och ger skydd till personal och gaffeltruckar som arbetar under tunnelbjälkar.

Idealiskt för användning i kyl- och frysrum för jämn distribution av luft och därmed en jämn temperatur. Näthyllplan möjliggör också god vattenspridning via sprinkler i händelse av brand och ger ett säkrare alternativ än trähyllor.