Skip to main content
Tvärbalk

Tvärbalk

Mellanliggande balk som placeras mellan främre och bakre bärbalk.

Finns för både kortsides- och långsideshantering av pall. Levereras som standard i galvaniserat stål.