Skip to main content

Fullt fokus på att effektivisera och spara lageryta i den moderna 3stepIT anläggningen

Kund: 3stepIT
Plats: Växjö, Sverige
Använda produkter: Tornado lagerautomat

3stepIT erbjuder lösningar inom cirkulär IT och förser företag med begagnad IT-utrustning vilket ju ligger helt rätt i tiden med tanke på människors medvetenhet för hållbarhet. De har en kraftig tillväxt och då spelar varje yta på deras lager stor roll.

Förvaringsbehov

3stepIT flyttade in i sina moderna lokaler i Växjö i augusti 2021 då de vuxit ur den tidigare anläggningen i Klavreström. Initialt använde de vanliga hyllor för förvaring av laptops som efter rekonditionering skulle vidare till försäljning. Dessa hyllor fylldes snabbt upp och 3stepIT insåg snart att de behövde ett mer effektivt sätt att förvara utrustningen på. De gick ut på marknaden och pratade med olika leverantörer för att se vem som bäst kunde lösa deras problem.

Förvaringslösning

Valet föll på Constructor som leverantör då de hade det mest attraktiva erbjudandet. I januari 2023 levererades och installerades de två nya Tornado lagerautomaterna, med anpassad mjukvara för att kunna möta 3stepIT behov av effektiv inlagring och orderplock. Genom att installera Tornado har 3stepIT effektiviserat så till den grad att 250m2 lageryta har omvandlats till 40m2 då förvaringen numer sker på höjden. 3stepIT har samtidigt ökat sin effektivitet med 200% och minskat sin felfrekvens drastiskt. Det har till och med gått så bra med de två nya lagerautomaterna att de efter nyår kommer installera en tredje lagerautomat, som skall förvara smartphones och plattor. Constructor är en oerhört stolt leverantör.

Samarbetet med Constructor har fungerat bra. Vi har fått göra en del justeringar och förändringar för att anpassa lagerautomaterna till vår verksamhet men Constructor har hela tiden varit lyhörda och levererat, säger Andreas Agnesson, Site Manager på 3stepIT anläggningen i Växjö.

Om 3stepIT

1997 grundades 3stepIT för att hjälpa verksamheter hantera och planera regelbundna utbyten av datorer samt för att säkerställa återanvändning av IT-utrustning, Med drygt 25-års erfarenhet inom området är de experter inom IT-livscykelhantering och cirkulär IT. Idag har 3stepIT fler än 450 anställda.

3stepIT och andra aktörer jobbar aktivt med att minska IT-berget genom att etablera processer för cirkulär IT-användning och genom insamling av IT-utrustning för återvinning och återanvändning. 3StepIT samlar in ca 480 000 datorer, mobiler och surfplattor årligen se.3stepit.com