Skip to main content

5000 kvm blev till 8000 kvm och gav plats för 5400 hyllsektioner

Företag: Adlibris

Plats: Morgongåva

Produkter: Entresol, Hyllställ Hi280

Förvaringsbehov

Böcker och studentlitteratur står för 75% av Adlibris order. Efter beslut att börja utvidga sortimentet av non-books produkter behövde Adlibris ytterligare lageryta. Den nya lagerlokalen är på 5000 kvm och har en innertakshöjd på 10 m. För att maximera lagerkapaciteten har man valt att installera ett 3000 kvm stort entresolplan i lokalen och därmed har lagerytan ökats på till totalt 8000 kvm. 

Förvaringslösning

Entresolplanet är placerat 5 m över golvnivå och vilar på 140 pelare. Man når övre plan via trappor och pallgods lyfts upp via truckgrindar. Plockade orderbackar skickas ner till utlastningen via transportbanor. Hela konstruktionen har stabiliserats med 6 stagtorn runt om entresolen, istället för vanliga krysstag som i vanliga fall placeras under konstruktionen då Adlibris behövde hela golvytan under entresolen till plockområde.

Entresolbjälklagret har tillverkats och levererats av Constructors dotterbolag, Gonvarri Stålteknik AB och affären vanns på grund av brandklassningen och snabbt offertarbete. Brandskyddet har uppnåtts via överdimensionering, vilket ger mycket låg utnyttjandegrad av bjälklaget. Detta medför att entresolkonstruktionen klarar aktuell brandklassning.

Utöver den imponerande entresolen har Constructor levererat samtliga hyllsystem i den nya lagerlokalen. På varje möjlig kvadratmeter, både på entresol och golv, har det installerats Hyllställ Hi280. Totalt 4500 hyllsektioner. Varje sektion har inretts med 6 hyllplan och totalt rymmer den nya lagerlokalen hos Adlibris idag 25 900 hyllplan.


Om Adlibris

Adlibris startades 1997 och blev 2005 en del av mediekoncernen Bonnier AB. Och sedan starten har bolaget kontinuerligt expanderat. Adlibris samarbetar med tusentals leverantörer, förlag och distributörer runt om i världen. Under lågsäsong distribueras det 15 000 – 18 000 order per dag från Adlibris i Morgongåva.