Skip to main content

Constructors anpassade Utdragsenheter förändrade Andritz Hydros lagerhantering

Företag: Andritz Hydro AS
Plats: Jevnaker, Norge
Produkt: Utdragsenheter

Andritz Hydro, Norway - POU

Andritz Hydro levererar, inspekterar och underhåller vattenkraft och kraftverksutrustning för kraftproduktionsprojekt över hela Norge. Som en snabbväxande verksamhet har Andritz Hydro en kontinuerligt växande inventering av komponenter och produkter på sin webbplats - och nyligen blev det platsbrist och problem med lagerhantering.

Med pallar lagrade på flera ställen, och inte på ett logiskt system, blev det ineffektivt och problematiskt att lokalisera pallar och komma åt produkter och reservdelar.

Andritz Hydro, Norway - POU

Förvaringslösning

Constructors förvaringslösning blev två nya moduler med uttagsenheter (POU) - en för projektspecifik förvaring och en för verktygsförvaring till installationsavdelningen.

Andritz Hydro köper in komponenter baserade på projektnummer och alla komponenter blir registrerade redan i varumottagningen. Därefter samlas alla komponenter i en eller flera Utdragsenheter. När det sen är dags för montage, som ofta är renovering av vattenturbiner, plockas delarna löpande till projektet från angiven Utdragsenhet.

Installationsavdelningens Utdragsenheter har specialinredda pallkragar för att optimera förvaringen. En pallkrage kan ha upp till 12 fack, beroende på artiklarnas storlek. De övre nivåerna av ställaget används för pallgods för varor som inte används så ofta.

”Den största fördelen med Utdragsenheterna är översikten. Nu vet vi var sakerna finns och vi slösar inte bort tid på att leta efter komponenter. Operatörerna är mycket nöjda med systemen och det är ordning och reda. Sist men inte minst så nyttjar vi platsen bättre och vi har full tillgång till alla komponenter.”
Bjørn Inge Hoem, Andritz Hydro


Om Andritz Hydro AS


Andritz Hydro sysselsätter över 160 personer i Jevnaker, Norge. Företaget har startades 1974 och efter flera företags konstellationer blev det Andritz 2006. Företaget är idag en global leverantör av system och tjänster till vattenkraftverk.
www.andritz.com