Skip to main content

Företag: Brenntag Nordic AB
Plats: Kalmar
Produkter: Pallet Shuttle och rullbanor

Brenntag, väldens största kemikalier distributör planerar för ökad produktion. En av de första faserna i expanderingsplanerna var att bygga nya produktionslinjer och då behövde även buffertlagret en ökad pallkapacitet och effektivitet. 

Förbättrat pallflöde och ökad lagerkapacitet

Tidigare kom de färdigpackade pallarna från produktion, direkt till en terminalplats på buffertlagret, pallarna hämtades en och en och lagrades i vanliga pallställ. Denna typ av pallhantering blev en tidstjuv då bara en pall åt gången kunde hanteras och man insåg att effektivare pallhantering behövdes för att undvika onödiga stopp i produktionsflödet. 

Pallet Shuttle - Constructor

Ett första förslag på att installera mobila pallställ MOVO fanns sedan tidigare. Men även om ett kompaktlager ökade antal pallplatser skulle problemet med pallhanteringen från terminalplatsen kvarstå och därför övergick man till att undersöka andra kompaktlager som kunde integreras med rullbanor. 

Pallet Shuttle i kombination med rullbanor

Constructor fick frågan och tog sig an utmaningen och lösningen blev en kombination av kedjedrivna rullbanor, växlar och Pallet Shuttle (djupstaplingsställage med satellitvagn). Resultatet blev fler pallplatser, smidigare pallhantering och ökad effektivitet. 

Pallet Shuttle - Constructor

Den nya rullbanan kopplades ihop med den tidigare terminalplatsen och transporterar pallarna automatiskt, från terminalplatsen, under ställaget fram till mitten av pallsystemet, därefter svänger pallen 90º och fortsätter sen ända fram till truckgången. Väl framme vid truckgången hämtas pallen med gaffeltruck och placeras sen i kringliggande pallgångar, där Shuttle vagnen transporterar in pallen till pallplatsen. Idag kan man köra ut 14 färdigpackade pallar på rullbanan direkt till buffertlagret mot tidigare en pall åt gången. 

”Den största utmaningen med Brenntag projektet var att docka på den nya rullbanan med Brenntags befintliga rullbana och att anpassa rullbanan till både hel- och halvpallshantering”, säger Mats Börjesson, Teknisk chef på Constructor Sverige AB. 


Om Brenntag Nordic AB

Brenntag, är en global marknadsledande kemidistributör, med huvudkontor i Essen, Tyskland och finns på fler än 530 platser i 73 länder. 

Brenntag Nordic AB har kontor och lager i Sverige, Danmark, Finland och Norge. I Sverige finns det omkring 140 medarbetare och Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn. Anläggningen i Kalmar lagrar, blandar och tappar upp alkylatbensin (miljöbensin) för vidare distribution.