Skip to main content

Inredning som matchar behoven 

Electrolux Logistics, Sverige

Företag: Electrolux Logistics AB
Plats: Mariestad
Produkter: Arbetsplatsutrustning, Pallställ P90, Hyllställ HI280, Entresol mm.

Electrolux och Constructor har tidigare haft flera lyckade projekt tillsammans. Men det som skiljer detta projekt från andra är att det som började med en vanlig pall- och hyllställsleverans har utmynnat i att Constructor i blivit en totalleverantör för i princip all lagerinredning. 

Den bakomliggande orsaken är att Electrolux ville hålla ner antal underleverantörer för att spara tid, resurser och administration. I hela uppbyggnads-processen har man i princip bara använt sig av 5 huvudentreprenörer.

Inredning som matchar behoven

Arbetsplatsutrustning - ConstructorSom alla stora lager har även Electrolux reservdelslager olika zoner och områden. På in-/utlastning och administrationen, har Constructor levererat ett komplett paket av arbetsplatsutrustning; arbetsbänkar, packbord, belysning, ståmattor, stolar, lyftbord, rullvagnar, returboxar mm. Mellan pack- och plockområdet har det installerats rullbanor för att underlätta förflyttning av utgående gods och inkommande leveranser. Det finns också ett antal fristående kontor som placerats runtom i lagerlokalen. 

Längst in i lokalen finns ett Smalgångslager med en lagringskapacitet på 13 500 pallplatser. Pallhanteringen sker med smalgångstruckar och på gavlarna finns fast monterade pallvagnar som fungerar som terminalplatser. Pallsystemet har även utrustats med påkörnings- och genomskjutningsskydd, säkerhetsinlägg och styrskenor för att uppnå maximal säkerhet.

Hyllställ Entresol - ConstructorPlock av reservdelar sker manuellt hyllställ som har installerats i två nivåer med mellanliggande entresol. På det övre planet förvaras lågfrekventa artiklar och på golvnivå finns de högfrekventa. Hyllsystemet rymmer 15 000 hyllmeter förvaring och närmare 12 000 fiberboxar i olika storlekar. 

Listan på produkter som har levererats till Electrolux är väldigt lång och bland de mest anmärkningsvärda leveranserna finns bland annat; svetsverkstad, hissar, returlådor och inplastningsmaskin. Detta är inga produkter Constructor har på lager men som Peter Johansson på Constructor säger; ”behöver kunden något utöver våra standardprodukter så levererar vi det, förutsatt att det finns i våra samarbetspartners sortiment”. 

Om Electrolux Logistics AB 

Kyl- och frysskåpstillverkningen i Mariestad stänges helt i april 2017 och i oktober samma år öppnade Electrolux Logistics AB sitt reservdelslager på området. Idag försörjer man hela Norden med reservdelar och tillbehör för vitvaror och små-el. Reservdelarna kommer främst från egna fabriker men även från externa underleverantörer i Europa och Asien.