Skip to main content

Kasten lättar på bördan för Hansaprint

Kund: Hansaprint
Plats: Turenki/Finland
Produkter: Rullfack, Push back, Pallställ i standardutförande.

Förvaringsbehov

Rullfack - Constructor

Hansaprint är det största tidskriftstryckeriet i Finland och använder över 75 000 ton papper per år. Papperet levereras på enorma rullar, som på grund av sin storlek och vikt lagras på golvet tills de behövs.

Nästa steg är att flytta upp rullarna på lastpallar där de förvandlas till tryckta ark som lagras i mellanlagring med hjälp principen sist in – först ut (LIFO) – pallstället ligger intill produktionslinjerna. Färdiga varor packas och förvaras i ett lastpallsflöde enligt principen först in – först ut (FIFO) innan de sänds till företagets många nationella och internationella kunder.

Men tryckningen är bara en del av processen. Dessutom erbjuder Hansaprints team allt från grafisk design och prepress-tjänster till lagring och logistik. Med möjlighet till heatset (värmefixering) och arkmatad offset, digital tryckteknik och omfattande tjänster för efterbearbetning och postning förlitar sig varje steg i deras verksamhet i hög grad på tekniken för att kunna hantera de omfattande och komplexa volymkraven.

Hansaprint är branschledande i de nordiska länderna tack vare sina investeringar i modern produktionskapacitet. Dessa investeringar omfattar även det interna materialflödet, vilket det har automatiserat med hjälp av robotar och självkörande truckar. Deras höga standard och goda rykte för kvalitet och kundservice innebar att de behövde en lösning som skulle fungera utan några som helst problem med deras befintliga verksamhet.

Rullfack - Constructor

Förvaringslösning

Kasten-teamet började med att undersöka kraven för vart och ett av de tre stadierna:

  • att förvandla pappersrullarna till ark som är klara för tryckning
  • att förvandla de tryckta arken till färdiga varor
  • förvaring av de färdiga varorna innan de skickas iväg.

Denna undersökning visade sig ge dem ovärderlig hjälp för att skapa lösningar som maximerade produktflödet och optimerade utrymmesanvändningen. Hansaprint accepterade deras förslag om att använda alternativet dynamisk, rörlig pallförvaring (LIFO och FIFO).

Lagret är decentraliserat utifrån produktionsflödets behov på det mest utrymmesbesparande sättet.

För att uppnå maximal kapacitet i logistiken är pallställen för både pappersark och färdiga varor placerade nära produktionslinjerna.

Mellanlagret är placerat i ett LIFO-ställ direkt intill produktionsprocessen. Automatiska gaffeltruckar laddar och hämtar pallarna som behövs i tryckprocessen.

FIFO-pallställ används för lagring av färdiga varor. Den automatiska gaffeltrucken laddar lastpallar med färdiga varor i FIFO-pallställ och lossning sker i andra änden av pallflödesstället, direkt in i området för avgående gods.

Rullfack - Constructor

Eftersom allt är helt automatiserad, är trafiken kontinuerlig mellan varje pallställ. Därför var det mycket viktigt att all utrustning och alla pallställ fungerade perfekt. Det dynamiska pallstället och de automatiska gaffeltruckarna är en väsentlig del av logistikstrategin inom tryckeriet.

Om Hansaprint

Hansaprint Oy ingår i TS-koncernen. Huvudkontoret och de huvudsakliga produktionsanläggningarna för Hansaprint Oy finns i Åbo, Finland. De har även affärsverksamhet i Vanda i Finland och Malmö i Sverige.

Bland Hansaprints närstående företag och partnerföretag finns Newprint som offsettrycker på ark, formulärtryckeriet Polytypos och Nitro, en byrå för nya media. Under 2016 utsågs de till digitalt tryckeri för Financial Times och International New York Times, två av världens mest prestigefyllda tidningar.