Skip to main content

Järnhandelsförvaring på hög nivå

Kund: K-rauta
Plats: Finland
Produkter: Pallställ, grenställ, detaljhandel/butiksinredning, näthyllplan och hyllställ

Förvaringsbehov

K-rauta är en nationell järnhandelskedja som betjänar hela Finland. Många betraktar det som landets mest betrodda butikskedja för byggmaterial och hemförbättring. Företaget lagerför cirka 30 000 produktlinjer, där de oftast sålda produkterna bland annat omfattar bastutimmer, målarfärg, golvbeläggningar, murbruk, reglar och gipsplattor.

k-rauta, finland

Med ett så brett produktsortiment väljer företaget att endast visa upp ett urval av sina produkter inne i butiken, medan det faktiska varulagret finns på lagret eller utomhus. Även upphämtningsplatser används på samma sätt. De ville förbättra användningen av butikens tillgängliga takhöjd och utnyttja sidoutrymmena för att kunna demonstrera fler produkter i sin utställning.

Förvaringslösning

Eftersom Kasten har tillhandahållit lagringslösningar för K-rauta ända sedan butiken invigdes var teamet väl införstådda med att många av K-rautas produkter är tunga och/eller skrymmande. Pallställ P90 har med lyckat resultat använts i många liknande situationer och är pallställens kung när styrka krävs.

K-rauta redan visste att P90 fungerade bra för dem, och man gav klartecken att installera ytterligare pallställ i butikens sidoutrymmen. Detta skulle göra det möjligt att visa upp stora objekt effektivare. Kasten förslag att installera pallställ med näthyllor och -korgar säkerställde att ljus skulle kunna komma igenom inredningen och skapa en känsla av rymd i butiken. Näthyllorna innebär också ett säkert sätt att fästa och visa upp produkterna utan att separata korgar behövs.

k-rauta, finland

P90-systemet har en lång rad tillbehör, inklusive tunnelskydd, balkar med urtag för lyftgafflar, nätramar och skyddsnät, vilka ger ökad säkerhet och utökar ställets möjligheter. För användning utomhus och för trävaror valde företaget grenställ, vilket möjliggör smidig plockning och god åtkomst.

Kasten har tidigare levererat pallställ och grenställ till K-rauta från första början. Butiken har utökats och renoverats flera gånger och erbjuder nu en rymlig, ljus och rymlig miljö där kunden kan göra sina val.

The result

Kasten has delivered pallet racking and cantilever racking from the first to K-rauta. The store has been extended and renovated several times and now provides a spacious, light and airy environment in which the customer can make their choices.

Om K-rauta.

K-rauta AB äger och driver butiker som säljer produkter för byggande, renovering, inredning samt tomt- och trädgårdsskötsel. Företaget grundades 1995.

K-rauta Finland ingår i Kesko-och K-detaljister som utgör K-gruppen, vars detaljhandelsförsäljning uppgick till ca 11 miljarder euro (exkl. moms) under 2015. K-gruppen är den tredje största detaljistkedjan i norra Europa och sysselsätter cirka 45 000 personer.

www.k-rauta.fi/rautakauppa