Skip to main content

LS3 Longspan säkerställer effektiv godshantering för KNI, Danmark

Kund: KNI
Plats: Aalborg/Danmark
Använda produkter: LS3 Longspan

LS3 - KNIKNI är en förkortning av Kalaallit Niuerfiat, vilket betyder Grönlands Handel – är ett modernt företag med en historia som är över 240 år lång. KNI har sina rötter i Royal Greenland Trade, grundat 1774, och är därmed en viktig del av Grönlands historia.

KNIs ursprungliga uppgift var att förse folket i Grönlands städer och byar med dagligvaror i det fall det inte gick att bedriva kommersiell handel.

Det är fortfarande en av de viktigaste uppgifterna för KNI, och även om modern teknik spelar en stor roll för att serva KNI:s 60 butiker runt om på Grönland, finns det fortfarande utmaningar i relation till demografi.

LS3 KNIFörvaringsbehov

KNI hade ett akut behov av lagringskapacitet eftersom det tidigare samarbetet med en lageranläggning inte längre var ett alternativ.

Lösningen blev att hyra lokaler av Blue Water i hamnen i Aalborg, där KNI redan hade ett eget kontor. Detta lager fylldes dock snabbt av varor som anlände i containrar från den tidigare lagerplatsen. De olika produktgrupperna förvarades i högar på golvet. Ett upplägg som gjorde det svårt att få överblick och inte minst hantera godset.

Förvaringslösning

De insåg snabbt att de behövde en smart lagerinredning och kontaktade därför Storeteam, en av Constructors distributörer av lagringslösningar. Man kom överens om att den lämpligaste lösningen skulle vara hyllstället LS3 Longspan. Bland de många fördelarna finns utmärkt utnyttjande av utrymme och möjligheten att effektivt lagra stort och skrymmande gods.

Fyra rader med åtta dubbelhyllor installerades i byggnadens bakre hörn. Lagerhyllorna används för att lagra snabbrörligt gods medan resten av utrymmet huserar bulklager. Ytterligare ett LS3-hyllsystem finns centralt på lagret. Här finns de beställningar som är för små för att levereras och som inväntar mottagning av ytterligare beställningar till samma butik innan de görs redo för leverans.

LS3 KNIResultat

“Vi kan redan se effekten av de nya hyllsystemen. De tar upp mycket mindre plats än tidigare förvaring och vi sparar mycket tid på att plocka varorna. Vissa av våra butiker i norra och östra Grönland tar emot sändningar endast två gånger per år, resten av året förhindrar is all segling. Så det är mycket viktigt för oss att vi skickar rätt varor och att vi inte glömmer något,” förklarar Søren Bjerregaard Jensen, Logistikkonsult.

Om KNI

KNI består av fyra affärsenheter, som inkluderar försörjning av Grönland med dagligvaror, konsumentvaror och drivmedel. Dessutom finns en grossistavdelning som servar matsalar och catering samt ett slakteri som i första hand slaktar lamm. kni.gl