Skip to main content

Lyreco har ett stort och modernt lager utanför Oslo där man dagligen hanterar tusentals artiklar för vidare leverans

Kund: Lyreco
Plats: Oslo, Norge
Produkter: Pallställ P90 och hyllställ Hi280

Förvaringsbehov

Lyreco (tidigare Staples) är en ledande distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser och de hanterar både stora och små artiklar, allt från kaffe till kontorsstolar. Lyreco har ett stort och modernt lager utanför Oslo där man dagligen hanterar tusentals artiklar för vidare leverans och när man flyttade dit fanns det ett stort behov av en leverantör som kunde leverera en helhet för lagerinredningen. Viktiga kriterier för val av leverantör var bl.a. pris samt lokal och snabb service.

Förvaringslösning

Bland flera leverantörer valde man Constructor och lagerinredningen blev bland annat pallställ P90 och hyllställ Hi280 för att kunna hantera de tusentals olika artiklarna på ett kostnadseffektivt sätt. Viktigt att kunna lagra, organisera och självklart identifiera de olika artiklarna med en stor variation på storlek på ett effektivt och snabbt sätt och dessutom utnyttja lagerutrymmet maximalt vilket man har tagit hänsyn till vid installationen. Även ergonomi för personlen är viktigt då det hos Lyreco innebär både manuell plockning samt automatiserad plockning av artiklar med maskin. "Sammantaget är vi nöjda med det slutliga resultatet som visat sig täcka våra behov", säger Terje Ekren.

Om Lyreco

Lyreco-koncernen är ledande i Europa och världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser. Lyreco har varit ett privatägt företag sedan 1926, och har ständigt anpassat sig till utvecklingen på arbetsplatser genom sitt ständiga fokus på att skapa bästa möjliga kundupplevelse, starka partnerskap med välrenommerade leverantörer och effektiv logistik.

Koncernen har filialer i 25 länder i Europa och Asien, och täcker ytterligare 17 marknader på fyra kontinenter via ett nätverk av distributionspartners. www.lyreco.com