Skip to main content

TELEKANT (Teleskopisk grenställ) är fast förankrat i golvet, men varorna som förvaras på teleskopiska bärarmar kan skjutas in och ut. Detta ger en större lagringstäthet och optimering av kapaciteten.

Eftersom ställets utformning bygger på ett klassiskt grenställ behåller den alla fördelar, men har i tillägg också fler lagringsalternativ tack vare teleskopiska armfästen med utökningsbara lagringsnivåer.

Genom att varorna i grenstället kan hanteras med kran kan upp till 80% av det tidigare nödvändiga manövreringsutrymmet omvandlas till produktionsyta. Denna typ av ställage kan installeras på svåråtkomliga platser eller nära maskiner som bearbetar det lagrade materialet.

Säkerhetsnivån samt hastigheten och komforten är betydligt högre när profilerna hanteras med en kran.