Skip to main content

Entresol - möjliggör en kostnadseffektiv extra golvyta

Med Constructors Entresol ME250 kan du på ett kostnadseffektivt sätt skapa extra golvyta i befintliga lokaler och byggnader. Systemet är enkelt och effektivt; stolpar och balkar kan kombineras till mycket hållbara och mångfunktionella konstruktioner.

Entresolsystemet omfattar högkvalitetstrappor, kraftiga räcken, tre olika pallgrindar och tillgodoser därmed även de mest komplexa lager- och förvaringsbehoven. Eftersom entresolgolvet kan demonteras och återanvändas är det betydligt mer ekonomiskt än betonggolv. 

Entresolsystem ME250 har följande egenskaper och fördelar som standard:

  • Mångfunktionellt med många olika användningsområden
  • Upp till 1 000 kg/m2
  • Spännvidd upp till 10 meter
  • Är enkelt att installera och montera i befintliga byggnader.
  • Möjligt att demontera och återanvända. 
  • Bra ljusgenomsläppligt (med stålgallergolv).
  • Är fristående (ingen ytterligare belastning på byggnadens bärande konstruktioner). 
  • Minimal extra belastning på grundgolvet.   

Alla räcken, trappor och pallgrindar i entresolsystemet har reptålig pulverlackering och uppfyller de hårdaste europeiska efterlevnads- och säkerhetskraven.

Golvspånskiva (tjocklek 38 mm) 

Prisvärd och tillförlitlig standardlösning. Alternativt försedd med vit finish för optimal ljusreflektion. Ovansidan är antingen en vanlig spånskiva eller belagd med ett antihalkskikt eller dekoration.

Stålgallergolv

Stålgallergolv har fördelen att det naturliga dagsljuset lyser in genom gallret. Brandkåren kan också kräva en sådan lösning i samband med rökkanaler och sprinklersystem. Stålgallergolv är mycket starka, hållbara och kan användas tillsammans med pallvagnar (finslipat stål).