Skip to main content

Constructors ramptillgängliga Godshiss MDL har en självbärande konstruktion och har inget behov av hissgrop. Konstruktionshöjden är endast 65 mm och nås via en ramp.

Godshiss MDL är snabb och enkel att montera. Om det behövs kan vi leverera delarna separat, för att säkerställa lättare åtkomst och minimala störningar i verksamheten under installation.

Godshissen har dörr vid golvplan och på översta våningen och det operativa bullret är minimalt.

Ta kontakt med oss för mer information.

Som standard har Godshiss MDL följande prestanda:

 • Lyftkapacitet 1500 kg (std) – max 3000 kg
 • Fritt invändigt plattform (L x B) 1700 x 1380 mm (std) – max 2880 x 1880 mm.
 • Utvändigt schaktmått (L x B) 1960 x 1960 mm (std) – max 3260 x 2580 mm.
 • Lyftrörelse upp till 5500 mm.
 • Låg egenhöjd 65 mm.
 • Elförseglad dörr på botten- och toppnivå
 • Toppnivån med halvhöjd på dörr.
 • Dörröppning 1375 mm.
 • Täckt schakt upp till toppnivå.
 • Plattform med täckta räcken.
 • Ingen hissgrop behövs.
 • Mycket låg ljudnivå.