Skip to main content

Långgods som plankor, trälister, profiler och rör förvaras ofta liggande för att förhindra att godset böjs. En annan möjlighet är att förvara dessa produkter stående i A-rack.

Listställ (vertikal förvaring) är konstruerat av pallställ P90 komponenter och är försedda med liggande stödbalkar som i sin tur är försedda med avdelningsarmar.

De liggande stödbalkarna är justerbara i höjd per 50 mm. Det betyder att du själv kan bestämma i vilken nivå du vill placera armarna. Avståndet mellan avdelningsarmarna är också justerbart i bredd för att kunna anpassas efter de lagrade produkterna. Om fler lagringsplatser behövs är kan man lägga till fler avdelningsarmar. Om du behöver färre lagringsplatser kan du ta bort ett antal delningsarmar.

MDF-paneler kan användas för att skydda ändarna på lagrade varor. Det är också möjligt att installera MDF-paneler som väggparti för att förhindra att korta föremål faller genom ställaget. Ofta placeras en halkskyddslist på golvet, vilket förhindrar att produkterna glider.

Fördelar med A-rack:

 • Avdelningsarmarna är justerbara, varigenom mindre och / eller större lagringsplatser kan göras.
 • Ställaget kan enkelt utökas med flera förvaringsplatser genom att lägga till avdelningsarmar.
 • Ställaget kan nyttjas från båda sidor.
    
 • Armar justerbara horisontellt utan verktyg (50 mm delning).
 • Enkel- och dubbelsidiga moduler.
 • Standardlängder 1850 och 2750 mm.

 • Standardhöjder:
  2 m som passar till 3 m höga varor
  4 m som passar till 5 m höga varor

 • Totaldjup:
  Enkelsidig H=2000mm: 905 mm
  Enkelsidig H=4000mm: 1080mm
  Dubbelsidig H=2000mm: 1570mm
  Dubbelsidig H=4000mm: 1920mm

 • Belastning (max belastning fotstöd och fotplåt):
  för 1850 moduler: 360kg
  för 2750 moduler: 480kg
  Max horisontell belastning i mitten av avdelare: 25kg

 • Standardutförande som finns på lager i Bergsjödalen: balkar och avdelare är pulverlackerade
  RAL9002 (Ljusgrå) och de andra komponenterna är galvade.

Kontakta oss om du behöver andra storlekar.