Skip to main content
Skylt- & Märksystem

Skylt- & Märksystem

Etiketthållare, självhäftande eller magnetskyltar för olika typer av gavlar och hyllor.

Grunden för en effektiv hantering på ett lager är korrekt och snabb identifiering vid såväl plockning som inlastning av gods. Vanligast är att man låter lageradressen vara platser i ett koordinatsystem där man från ena sidan till den andra kan avläsa en successiv mer väldefinierad lagerplats. Detta gör att man genom en förplanering av plockvägen erhåller minsta möjliga förflyttningsväg. 

Mer information om vår Skylt- och märksystem finns här.