Skip to main content

Nätväggar användas både som rasskydd på ställage och för att skapa skyddszoner runt maskiner och andra farliga föremål.

Nätväggarna kan fås med olika maskvidder enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter och är ett viktigt säkerhetstillbehör för att förhindra gods att ramla ut från ställage.

Denna produkt är också lämplig för att skapa skyddszoner eller användas som avdelande väggar där det inte föreligger behov av täta väggar. Mångsidigheten är stor och nätväggar kan alltid anpassas efter skilda mått och krav. 

Mer information om nätväggar finns här.