Skip to main content

Kund: Danfoss
Plats: Danmark
Produkter: Rullfack

Danfoss Pallet Flow

Förvaringsbehov

Danfoss konstruerar teknik som gör det möjligt för morgondagens värld att kunna göra mer med mindre. Företaget arbetar inom områden som luftkonditionering, kylning av mat och energiförsörjning av mobila maskiner.

Med deras höga omsättningstakt krävs ständigt snabb och fullständigt åtkomst till varorna för att säkerställa snabb plockning och avsändning vid brådskande leveranser.

Constructors lösning

Constructors pallsystem Rullfack (i andra sammanhang betecknat Pallet Live Storage) tillhandahöll just det som behövdes. Inkommande gods på pallar kan nu hanteras separat från det som behöver sorteras eller packas om – de lastas in i pallflödessystemet på marknivån. Den övre nivån används för tomma förpackningar som krävs för avprickningen av inkommande gods.

Danfoss Pallet Flow

Danfoss-teamet kan nu se till att gods med samma ankomstdatum grupperas i egna fack och är tydligt märkta, med pallar som rör sig framåt mot plockposition i systemet.

Denna lösning har eliminerat behovet av att köra med truck inom detta område, vilket skapar god säkerhet för personalen och gör att operatörerna inte behöver gå omkring vid plockning. 

"Gångarna mellan Rullfacken ger oss hela tiden full tillgänglighet till alla pallar. Detta är nödvändigt i händelse av brådskande önskemål från produktionen. Tidigare använde vi mycket tid till att hitta rätt pall på lagret, men nu kan börja med att kontrollera pallsystemet." - Jannik Hollander Jensen

Om Danfoss
Danfoss Group är en global producent av produkter och tjänster inom sådana områden som kylning av mat, luftkonditionering, uppvärmning av byggnader, styrning av elmotorer, kompressorer, drivsystem och energiförsörjning av mobila maskiner.

http://www.danfoss.com