Skip to main content

Constructors HI280-hyllställ klarar konduktivitetstest

HI280-hyllsystemet från Constructor har slutligen klarat DNV GLs konduktivitetstest, som bekräftar att hyllstället har metallisk kontinuitet och därmed ett mycket lågt jordningsmotstånd.

HI280 Shelving System Conductivity Tests

Tack vare denna kontinuitet förekommer ingen ackumulering av statisk elektricitet när hyllstället är jordat.

Därmed kommer statiskt laddade föremål snabbt att laddas ur när de förvaras i hyllstället. Detta innebär att hyllstället kan användas till ESD-lagring(anti-statisk förvaring) om godset är placerat i ett anti-statiskt emballage.

DNV GL-testet har utförts på uppdrag av Constructor för att mäta hyllställets konduktivitet.

Dessa tester är viktiga då mätningarna avgör om hyllställets yta alltid har ett lågt motstånd vid/för jordanslutningen.

En fyrpunkts-mätmetod har använts för att avgöra hyllställets elektriska motstånd. Hyllstället monterades och jordades helt enligt Constructors instruktioner. Mätpunkterna togs mellan jordanslutningspunkten på det ena benet och sektionens översta hylla, så att strömmen måste följa den längsta vägen.

Motståndet mellan jordningspunkten och den översta hyllan i sektionen uppmättes till ett värde av 3,1 mΩ.

Om DNV GL

DNV GL är ett av världens ledande certifieringsorgan som gör det möjligt för företag att främja sin säkerhet och hållbarhet. DNV levererar klassificering och teknisk säkerhet tillsammans med programvara och oberoende expertrådgivning till de maritima-, olja och gas- samt energibranscherna.

Till detta kommer också certifieringstjänster till kunder i en rad olika branscher. DNV, som finns representerat i över 100 länder och med 16 000 specialister, är dedikerat att hjälpa kunder med att göra världen säkrare, smartare och grönare.

Senaste nytt