Skip to main content

Transportbanor eller rullbanor är vanligt förekommande i anslutning till lager och produktion för hantering och transport av gods. 

Hantering av lagervaror och orderplock kräver ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt - inte minst när det gäller smågods och komponenter. Vi har många års erfarenhet av rådgivning och installation av transportsystem, kan vi erbjuda lösningar som matchar dina behov.

Rullbanor och transportbanor garanterar snabb och korrekt distribution mellan lagringsplatser och fram till packstation och utlastning. Våra rullbanor och transportbanor finns som fasta moduler och som kan kombineras så att kundspecifika lösningar erhålles. Ett optimerat godsflöde är ofta en nyckelfunktion vid många företags internlogistik.

Ta kontakt med oss för mer information.