Skip to main content

Hjullistsystem - komponentförsörjning

Ett hjullistsystem är en snabb och flexibel lösning för transport av komponenter till monterings- och plockstationer. Hjullister och ställage kan enkelt anpassas efter förpackningar i olika storlekar.

Constructors hjullistsystem har utvecklats i samarbete med bilindustrin, där det ständigt arbetas med effektiviseringar och förkortade ledtider. Konceptet har sedan vidareutvecklats och många industrier med montagearbetsplatser har hjullister och plockfasader som en del i sin produktionsprocess.

Vårt hjullistsystem är mycket flexibelt och kan därför anpassas när lagret byggs om eller förändras på annat sätt. Det kan också byggas som stationär enhet eller förses med låsbara hjul. Ett annat alternativ är att bygga in hjullisterna i de nedre delarna av ett pallställ, t.ex. under bulkförvaring.

Hjullistsystemet har följande egenskaper och fördelar som standard:

  • Justerbara och ergonomiska ställage som optimerar effektivt hanteringen
  • Eftersom in- och urlastning sker i olika områden kan plockning utföras ostört på båda sidor
  • Hög packningstäthet vid kartongförvaring, vilket sparar golvyta
  • Kortare körsträckor och plocktider
  • Lätthanterligt modulbaserat system
  • Banornas bredd kan justeras i steg om 11,5 mm
  • Hjullistbanorna är tillverkade i galvaniserat stål och levereras med instyrningar som underlättar ilastningen
  • Antalet nivåer i ställaget kan anpassas till hanteringsmetoder, dvs. manuell eller truckhantering av gods och förpackningar.
  • Rullbanorna är tillverkade i polyetenen av hög kvalitet