Skip to main content

Push-back – FILO lagring för bulkgods

Constructors Push Back är en dynamisk lagerlösning med vagnar eller rullbanor monterade i ställage. Perfekt för förvaring av bulkgods på pallar enligt principen FILO (First-In, Last-Out)

Push Back förvaring är särskilt lämplig för bulkgods som kan lagras på pallar enligt principen FILO (First-In, Last-Out) vilket ger färre manövrer, kortare avstånd och en ökad lagerkapacitet på upp till 75 %.

När en pall tas ut från plocksidan rullar bakomvarande pallar fram automatiskt med kontrollerad hastighet. Upp till 10 pallar kan placeras i djupled. Push-back systemet kan också användas för att skapa extra lagerutrymme i annars oanvändbara områden, t.ex. ovanför tvärgångar eller runt lastbryggor.

Constructors Push Back system har följande egenskaper och fördelar som standard:

  • Upp till 75 % högre lagerkapacitet jämfört med konventionella lösningar
  • Snabb och enkel åtkomst till pallgångar
  • Maximalt golvutnyttjande
  • Lämpligt för bulklager/kyl lager
  • Pallen finns alltid i framkanten av stället
  • Tillgängligt enligt FILO principen (First-In, Last-Out)
  • Höjd som standard, upp till 11 m.

Antingen används odrivna lutande rullbanor, för kortsideshanterad pall, eller vagnar som löper på lutande räls, används mestadels för långsideshantering av pall.

  • Med odrivna rullbanor kan man skjuta in upp till 10 pallar i djup
  • Med vagnar är maxantalet 6 pallar i djup

Standardmått:

  • Ställage höjd:Upp till 12 000 mm