Skip to main content
Rasskydd / Säkerhetsnät

Rasskydd / Säkerhetsnät

Rasskydd skapar skyddszoner och förhindra gods från att falla ur ställaget. Säkerhetsnät kan fästas i ställagets stomme eller användas som staket och monteras direkt i golv.

  • Rasskydd är ett krav enligt Arbetsmiljöverket bestämmelser
  • Säkerhetsnät monteras på ställagens baksida och sidor där nedfallande gods kan åstadkomma skador
  • Lämpar sig bra även för maskinskydd och för säkerhetszoner
  • Levereras i standardmått med monteringskit

Mer information om säkerhetsnät och nätväggar finns här.

Artikelnummer Beskrivning [mm]
450751211 Säkerhetsnät/Nätram h=2050
b=1025
450751215 Konsol för Säkerhetsnät/Nätram  
  För säkerhetsnät till större
objekt, ta kontakt med oss