Skip to main content

Välkommen till Constructor (en del av Gonvarri Material Handling). Din åtkomst till och användning av den här webbplatsen omfattas av vissa Användningsvillkor samt alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Genom att besöka, surfa på och/eller använda Webbplatsen medger du, utan begränsning eller förbehåll, att du har läst, förstått och samtycker till att utan begränsning eller förbehåll omfattas av dessa Användningsvillkor samt att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Vidare medger du att de här Användningsvillkoren ersätter eventuella andra överenskommelser mellan dig och något Gonvarri Material Handling-företag på detta område. Om du inte godkänner de här Användningsvillkoren, utan begränsning eller förbehåll, får du inte besöka eller använda den här Webbplatsen och vi ber dig att lämna Webbplatsen omedelbart. 

Internationella användare

Den här Webbplatsen kontrolleras, drivs och administreras av Gonvarri Material Handling. Gonvarri Material Handling garanterar inte att materialet på den här Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt överallt. I områden där Webbplatsens innehåll är olagligt är det förbjudet att besöka Webbplatsen. Den som väljer att besöka den här Webbplatsen från andra platser gör så på eget initiativ och ansvarar själv för efterlevnaden av tillämplig lokal lagstiftning.

Separata juridiska personer 

Varje företag som ingår i Gonvarri Material Handling utgör ett eget bolag som bedriver och kontrollerar sin egen verksamhet.

Vart och ett av dessa dotterbolag utgör en egen enhet. På den här Webbplatsen används dock ibland ”Gonvarri Material Handling”, ”vi” eller ”oss” när vi refererar till Gonvarri Material Handling-företagen generellt eller när identifieringen av specifika Gonvarri Material Handling-företag inte fyller någon funktion.

Dessa begrepp används endast av praktiska skäl och utgör inte en korrekt beskrivning av företagsrelationerna.

Upphovsrätt och varumärken

Allt innehåll på den här Webbplatsen, inklusive Webbplatsens design, utformning, grafik, foton, format och andra visuella element, omfattas av immateriella rättigheter, bland annat Copyright © 2018 Gonvarri Material Handling (eller, där så uppges, Gonvarri Material Handlings dotterbolag eller licensgivare).

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta dokument förbehålles. All äganderätt till informationen och materialet på den här Webbplatsen, t.ex. Gonvarri Material Handlings namn, logotyper, varumärke, grafik, foton, bilder och innehåll, innehas eller har licensierats av Gonvarri Material Handling (eller något av dess dotterbolag) MED ENSAMRÄTT.

Användningsbegränsningar

Med undantag för vad som anges i detta dokument får du inte modifiera, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, lägga upp, överföra eller sprida material från eller till den här Webbplatsen. Detta gäller även kod och programvara.

Du får endast ladda ner material från den här Webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att materialet inte ändras och att all information om upphovsrätt och annan äganderätt hålls intakt. Pressmeddelanden och andra dokument tydligt märkta som ”offentliga” får användas i offentlig kommunikation om informationskällan uppges. Ansvarsfriskrivning

DU SAMTYCKER TILL ATT GONVARRI MATERIAL HANDLING, INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNER SAMT DESSAS MEDARBETARE, CHEFER, UPPDRAGSTAGARE, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, FULLMAKTSHAVARE, EFTERTRÄDARE, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH OMBUD, INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST ELLER VERKSAMHETSAVBROTT SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DITT BESÖK PÅ ELLER DIN ANVÄNDNING AV ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER EN LÄNKAD WEBBSIDA, ÄVEN OM GONVARRI MATERIAL HANDLING UTTRYCKLIGEN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DU SKA FÖRSVARA OCH ERSÄTTA GONVARRI MATERIAL HANDLING OCH DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, KUNDER OCH JOINT VENTURE-PARTNER SAMT DESSAS MEDARBETARE, CHEFER, UPPDRAGSTAGARE, LEVERANTÖRER, FULLMAKTSHAVARE, OMBUD OCH EFTERTRÄDARE, OCH DU SKA HÅLLA DESSA PARTER SKADESLÖSA, MED AVSEENDE PÅ ALLA KOSTNADER, ANSPRÅK, SKADOR, FÖRLUSTER ETC. SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ATT DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN I STRID MOT DE HÄR VILLKOREN ELLER TILLÄMPLIG LAG.