Skip to main content

Elektronisk marknadsföringskommunikation

Nedan beskrivs de åtgärder som GMH har vidtagit för att följa europeisk lagstiftning, nämligen direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och respektive lands lagstiftning om företags användning av elektronisk marknadsföring (e-marknadsföring).

Vem är processansvarig för den elektroniska marknadsföring (e-marknadsföring) som du får?

Ansvarig är Gonvarri Material Handling AS, postadress Østensjøveien 27, 0661 Oslo, e-postadress info@gonvarri-mh.com.

Vilken sorts marknadsföringskommunikation kommer du att få från GMH?

Mottagaren kommer att få e-postmeddelanden med erbjudanden, information om nya GMH-produkter eller närstående märken inom industriell förvaring och hyllsystem. E-postkommunikationen har alltid etiketten “[MARKETING]” i ämnesraden.

Hur behandlas de personuppgifter som hanteras i GMH:s elektroniska marknadsföringsprocess?

De personuppgifter som inhämtas och används för elektronisk marknadsföring har inhämtats i överensstämmelse med GDPR. Mer information om denna databehandling finner du här och i GMH:s integritetspolicy.

Vilken är den rättsliga grunden för GMH:s elektroniska marknadsföringsprocess?

Den rättsliga grunden för denna elektroniska marknadsföringskommunikation ligger i det samtycke som lämnas av den berörda personen genom att godkänna denna avisering på GMH:s hemsida (“opt in”-principen).

I följande undantagssituationer krävs inget specifikt samtycke för att GMH ska kunna skicka marknadsföringskommunikation:

  • e-marknadsföringen skickas till GMH:s befintliga kunder och är relaterad till samma produkter/tjänster som redan köpts vid ett tidigare tillfälle.
  • meddelandet skickas till en juridisk person (t.ex. office@company.com)

Den berörda personen kan alltid välja att sluta prenumerera på GMH:s e-marknadsföring genom att trycka på länken som finns längst ner i varje marknadsföringsmeddelande som skickas från GMH.

Hur länge kommer marknadsföringskommunikation från GMH att tas emot?

Den berörda personen tar emot kommunikation från GMH ända tills de själva avslutar prenumerationen genom att trycka på länken.

Kommer jag att få e-marknadsföringskommunikation från tredje parter å GMH:s vägnar?

GMH delar aldrig data med tredje parter i marknadskampanjer, vare sig genom att sälja, överlåta eller tillåta tredje parter att kontakta en person direkt.

Hur kontaktar jag GMH?

Den berörda personen kan kontakta marknadsavdelningen på GMH på följande sätt:

Postadress: Gonvarri Material Handling (Constructor Group UK Ltd), Murdock Road, Dorcan, Swindon, Storbritannien, SN3 5HY

E-post: marketing@constructor-group.co.uk