Skip to main content

Registrerad person godkänner behandling av personuppgifter liksom all insamling av data under urvalsförfarandet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Uppgifterna kommer att behandlas av personuppgiftsansvarig Gonvarri Material Handling AS, postadress Østensjøveien 27, 0661 Oslo, e-postadress info@gonvarri-mh.com:

Hur behandlas uppgifterna?

Följande uppgiftsbehandling, som den registrerade har informerats om, kommer att utföras med de personuppgifter som han eller hon har lämnat:

Registrering för nyhetsbrev

Prenumeration på Gonvarri Material Handling Newsletter, en återkommande e-postuppdatering med information om Gonvarri Material Handling för produkter i marknadsföringssyfte.

Internationella förfrågningar

Kontaktformulär för frågor till företaget rörande information om Gonvarri Material Handlings produkter för elektronisk marknadsföring.

Vilka uppgifter samlas in?

För att ovanstående uppgiftsbehandling ska kunna utföras måste följande information samlas in från medarbetarna för var och en av dem:

Registrering för nyhetsbrev

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress

Kontaktformulär

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ort
 • Land
 • Företagets namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Fråga

Vilken är den rättsliga grunden?

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling ligger i det samtycke som lämnas av den registrerade personen genom att acceptera denna avisering på GMH:s hemsida.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Registrering för nyhetsbrev

Informationen laddas upp i CRM-databasen och sparas ända tills den registrerade personen tar tillbaka sitt samtycke.

Kontaktformulär

Informationen laddas upp i CRM-databasen och sparas i upp till 6 år efter samtyckesdatum eller ända tills den registrerade personen tar tillbaka sitt samtycke.

Till vem kommer dina uppgifter att skickas vidare?

Den registrerade personen informeras om att hans/hennes uppgifter inte kommer att föras vidare till tredje part, såvida inte lagen kräver det.

Vilka är dina rättigheter?

Den registrerade personen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller, i förekommande fall, raderas, om uppgifterna inte längre behövs i det syfte som de samlades in för, eller av något annat skäl.

Den registrerade personen kan i vissa situationer kräva att behandlingen av hans/hennes uppgifter begränsas. I så fall sparar vi endast uppgifterna i syfte att kunna hävda eller försvara anspråk.

I vissa situationer och av orsaker som rör den registrerade personens särskilda omständigheter kan den registrerade invända mot behandlingen av sina uppgifter. GHM och/eller dess närstående företag upphör då att behandla uppgifterna, om det inte föreligger tvingande legitima skäl, eller om inte för att kunna hävda eller försvara eventuella anspråk.

För att utöva dessa rättigheter eller för andra klargöranden kan berörd part skriva till ovanstående postadress eller till följande e-postadress, Privacy.Rights@gonvarri.com, enligt den procedur som beskrivs på https://www.gonvarri.com/en/privacy-management/