Skip to main content

Hi280 Entresol – hyllställ i flervåningsutförande

Hi280 hyllställ i flervåningsutförande har integrerade entresolplan och kan användas för att bygga hyllställ i två eller fler nivåer. Perfekt om du har ett större lager med flera olika typer av gods.

Hi280 hyllställ i flervåningsutförande ger större lagerkapacitet än hyllställ av standardtyp. Konstruktionen består av ett entresolplan, som bärs upp av EK-stolpar i 1,2 mm galvaniserat stål och fungerar som bas för nästföljande våningsplan med hyllor.

Stolparna kan antingen vara genomgående och fungerar då som bärare av alla hyllplan och gångar på alla våningar. De kan också vara enkla, d.v.s. endast bära upp de nedre hyllplanen och ett entresolplan. Fristående hyllsektioner byggs då ovanpå detta plan. Eftersom golven är tunnare finns även plats för fler hyllnivåer.

Hi280 hyllställ i flervåningsutförande har följande egenskaper och fördelar som standard:

  • Betydligt lägre konstruktionskostnader tack vare effektiv utformning
  • Bygger på vårt välkända hyllsystem Hi280
  • Alla de tillbehör som finns i programmet för hyllställ Hi280 passar in i en flervåningsinstallation.
  • Kraftiga stolpar som bär upp överliggande våningsplan
  • De enskilda komponenterna har hög bärighet vilket gör det möjligt att optimera förvaringen
  • Trappor, räcken och pallgrindar finns som tillbehör till systemet
  • Sprinklersystem och belysning kan enkelt byggas in

Observera att alla flervåningskonstruktioner måste beräknas och kontrolleras individuellt. Följande uppgifter är därför bara riktlinjer.

Mått
Höjd: upp till 15 000 mm*

*Standardinstallationen består av två eller tre våningar. Fyra golv är dock möjligt.

Storlek
Den totala storleken avgörs eller begränsas ofta av själva lagerbyggnaden.

Lastkapacitet
Bärigheten på hyllplanen i de överliggande planen är samma som i bottenplanet det vill säga från 75 till 400 kg.