Skip to main content

Service & Support Lagerautomater

Service och underhåll av våra produkter fortsätter långt efter att vi har levererat och installerat dem för dig. Vi strävar efter att vara en pålitlig, långsiktig partner för våra kunder och därför tillhandahåller vi även support-, underhåll- och serviceavtal på våra lagerautomater.

I många fall finns det ett juridiskt ansvar för våra kunder att säkerställa att lagringsprodukter regelbundet kontrolleras och underhålls för att garantera en säker drift.

  • Constructor har certifierade service- och reparationstekniker och vi kan garantera att service- och reparationsarbeten utförs på fackmannamässigt vis.
  • Vi kan tillhandahålla; Underhåll- eller serviceavtal i enlighet med serviceplan där vi utför förebyggande underhåll av maskiner och utrustningar.
  • Övervakning och uppföljning av gällande lagstiftning, förordningar och normer. Driftsupport och förebyggande underhåll Software lagerautomater TC2000/TCPlus.

Ta kontakt med oss om du vill veta mer om våra tjänster gällande service och underhåll för Lagerautomater.

Vi är alltid redo och tillgänglig för att hjälpa våra kunder till säker och effektiv drift av våra produkter

Är ni i behov av service eller support för lagerautomater?

  • Avtalskunder kontaktar oss på de kontaktuppgifter de fått med avtalet.
  • För allmänna frågor och för kunder utan avtal, vänligen klicka här.