Skip to main content

Smalgångslager P90 – maximal lagerkapacitet

Smalgångslager P90 är det självklara, platsbesparande alternativet för lager med begränsad golvyta. Den här lösningen maximerar lagerkapaciteten och snabbar på orderplockningen eftersom alla pallar är åtkomliga.

Genom kombinationen av olika funktioner ger Smalgångslager byggt med pallställ bästa möjliga golvutnyttjande och en snabb orderplockning. Den här kompakta och effektiva lösningen används i många olika branscher där lagerutrymmet är begränsat.

Balknivåernas höjd och djup kan anpassas och stödbalkarna kan justeras i höjdled, vilket ger maximal flexibilitet. Plockning sker med höglyftande truckar som manövreras från golvet eller högplocktruckar.

Det här systemet är perfekt för smidig förvaring och hämtning av pallar, eller för snabb orderplockning direkt från pall. Lastutrustningen är ofta automatiserad i hög grad och styrs med slingstyrning eller går på räls.

Smalgångslager P90 har följande egenskaper och fördelar som standard:

  • 100 % tillgänglighet till enskilda pallar. 
  • Bästa konfigurationen för maximal lagring, kompakthet och effektivitet. 
  • Hög kostnad för specialgaffeltruck kompenseras av mervärdet med bättre utrymmesutnyttjande. 
  • Höjd: upp till 30 meter
  • Belastning: över 30 ton per sektion, upp till 5 ton per fack
  • Fackhöjd upp till 3 500 mm
  • Fackbredd upp till 5 000 mm