Skip to main content

Constructor hjälper Octapharma att hålla det kallt

Kund: Octapharma
Plats: Stockholm
Produkter: MOVO mobila pallställ, Pallställ i standardutförande.

Förvairngsbehov

Octapharma är en av de största aktörerna på den internationella marknaden för proteinbaserade läkemedel. Företaget grundades 1983 och har idag cirka 6000 anställda i 45 länder.

octapharma, se

Förvaring av läkemedel ställer höga krav på säkerhet, hygien och temperatur. Octapharmas lager behövde leva upp till det och utformas för att klara det dagliga flödet av varor och omfattar sådana områden som inkommande/utgående gods, lager, kyl- och frysförvaring.

Dessa komplexa krav på materialhanteringen innebar att de behövde en partner som kunde erbjuda specialiserad teknisk rådgivning för hur man kunde skapa en effektiv och kompatibel anläggning. Constructor var den perfekta partnern.

Förvaringslösning

Eftersom de inte hade något tidigare lager och ingen tidigare erfarenhet av att välja pallsystem samarbetade Octapharmas egna anställda nära med Constructors konstruktionsingenjörer för att utforma det bästa systemet för dem.

Förvaring av läkemedel ställer stora krav på säkerhet, hygien och temperatur. Samtidigt skall verksamheten kunna upprätthålla säkerhetsrutinerna. T.ex. är temperaturen i frysrummet konstant på -30 grader. Rummet övervakas 24/7 så att det hela tiden håller temperaturen. Detta gäller även för höglaget och kylrummet som också temperaturloggas konstant för att säkra temperaturen. 

Med hänsyn till säkerheten är de 2 yttersta sektionerna i frysrummet förreglade. I sektionen till vänster förvaras färdiga produkter och den får inte blandas med råvaror och i den till höger är nedersta hyllplanen avskärmat. Här lagras varor som är i ”karantän”, vilket kan vara artiklar som kanske inte kan användas.

Från början hade företaget planer på att använda vanliga pallställ i fryslagret. Det skulle ha gett dem 1000 pallplatser. När Constructor presenterade idén med MOVO mobila pallställ för dem, vilket skulle ge dem 1300 pallplatser, gladdes de inte bara över den extra lagerkapaciteten, utan även de energibesparingar det skulle ge dem.

Mobila Pallställ MOVO - Constructor

Ett annat tekniskt problem i fryslagret var utrymningsvägen, som enligt reglerna måste specificeras. Avståndet från det sista rörliga stället till den bakre väggen är 1,2 meter. Constructor monterade ett ställage med skyddad tunnel ovanför utrymningsvägen, vilket innebar att detta extra utrymme också kunde användas till förvaring.

På höglagret förvaras råmaterial, förbrukningsartiklar och förpackningsmaterial, såsom salt, kemikalier, slangar och glasartiklar. Kylförvaret är avsett för råmaterial och färdiga produkter, medan fryslagret kommer att användas för förvaring av råmaterial, mellanprodukter och färdiga produkter.

"Vår lagerlösning låg tidigare på entreprenad och vi hade sedan en tid önskat att sköta den på egen hand. Arbetet med Constructor Sverige har gett oss en rad fördelar, inklusive att vi fått större kontroll över vår lagerlogistik. Andra fördelar vi förväntar oss är minskade kostnader och bättre arbetsförhållanden för vår personal.” - Sarah Lundqvist, projektledare, Octapharma

Om Octapharma

Octapharma Nordic AB bedriver distribution och försäljning av plasmaderivat för behandling av koagulationsrubbningar, immunsjukdomar samt användning i intensivvård och akutmedicin. Företaget finns i Stockholm, Sverige. Octapharma Nordic AB är fungerar som dotterbolag till Octapharma AG.

Octapharma AG är den största privatägda tillverkaren av humanproteinprodukter i världen.